i-modnie.pl

i-modnie.pl – moda, uroda. lifestyle

Dieta Lifestyle Zakupy Zdrowie

Woda jako źródło życia wszystkich żywych organizmów

Woda, słońce i gleba to trzy podstawowe wartości, bez których życie człowieka, a także innych organizmów nie mogłoby istnieć.

Czym jest woda

Życiodajna substancja – woda zbudowana jest z dwóch pierwiastków, a mianowicie wodoru i tlenu. Obydwa pierwiastki, połączone ze sobą, tworzą związek chemiczny, substancję ciekłą, będącą uzupełnieniem pożywienia wszystkich żywych organizmów.
Nasza planeta jest bardzo zasobna w wodę, jej powierzchnia pokryta jest w ponad siedemdziesięciu procentach wodą słoną i słodką, w której żyje wielu przedstawicieli morskiej flory i fauny.
Woda obecna jest również w chmurach, powstała podczas parowania akwenów wodnych, a objawiająca się jako śnieg, grad lub deszcz.

Woda w życiu człowieka

We wszystkich organizmach żywych, a przede wszystkim człowieka, woda jest niezbędnym rozpuszczalnikiem do przebiegu różnych reakcji metabolicznych, jest środkiem transportu substancji odżywczych oraz produktów przemiany materii, a także enzymów i hormonów. Reguluje ciepłotę ciała, jest składnikiem narządów wewnętrznych, kości, krwi i wielu innych tkanek. Oblicza się, że dorosły człowiek składa się z około siedemdziesięciu procent wody; bez jej obecności, funkcje wielu narządów zanikają, a człowiek, podobnie jak inne organizmy – ginie.

Każdy kontynent na Ziemi jest zasobny w wodę w takiej czy innej postaci – niektóre obszary mają jej bardzo dużą ilość i są to tereny pokryte jeziorami i rzekami, okolice mórz i oceanów, inne mają jej na powierzchni bardzo niewiele – większość znajduje się głęboko pod ziemią, skąd trzeba ją wydobywać. Te obszary to przede wszystkim pustynie, obszary strefy podrównikowej oraz tam, gdzie opady atmosferyczne są znacznie ograniczone. Brak lub zaniki roślinności na tych obszarach przyczyniają się do nadmiernego parowania wody z gleby, a co za tym idzie niegromadzenie się wody gruntowej.

Nadmierna eksploatacja wody pitnej

Zapotrzebowanie na wodę rośnie z każdym rokiem, bowiem przybywa ludzi na świecie. Konieczna jest ona nie tylko do spożywania, ale również do higieny, celów przemysłowych oraz usługowych. Potrzeba jej coraz więcej również ze względu na szybki postęp rozwoju technologicznego, co paradoksalnie przyczynia się do jej niszczenia

Pierwszą przyczyną deficytu wody jest wzrost jej parowania z powierzchni ziemi. Jest to skutek globalnego ocieplenia spowodowany między innymi nadmierną emisją gazów cieplarnianych i aerozoli do atmosfery. Innym czynnikiem jest beztroskie trwonienie wody z udziałem człowieka takie jak: napełnianie ogromnych prywatnych basenów wodą pitną, podlewanie pól golfowych służących tylko i wyłącznie rozrywce czy wypuszczania ścieków do rzek i jezior z błędnym myśleniem, że natura sobie poradzi.

Jednym zdaniem – działalność człowieka, pozornie ułatwiająca i rozwijająca życie na ziemi, w znacznej mierze przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego, a tym samym zanikania pokładów wody z powodu nadmiernej jej eksploatacji, zanieczyszczenia powietrza i akwenów wodnych.