Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego i-modnie.pl

 

 1. Informacje ogólne

 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika serwisu w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego i-modnie.pl są przetwarzane przez Jarosława Bazylewicz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SeoInvention, ul. Chrobrego 128/29, 55-200 Oława, NIP 9121844345, Regon 021646527, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie Internetowym i-modnie.pl.
 3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4. Dane osobowe, które powierzane są przez Użytkownika Sklepu Internetowego w procesie rejestracji konta oraz składania zamówień w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i składanych przez Użytkownika zamówień.
 5. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazywania informacji o sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących ze Sklepem internetowym.
 6. Użytkownik powierzając swoje dane osobowe ma w każdym czasie prawo wglądu do nich, ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Użytkownika w koncie Klienta mogą być samodzielnie edytowane i usuwane przez Użytkownika (zakładka „Twoje konto”). Użytkownik może również zwrócić się z żądaniem usunięcia całego konta klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: imodnie@riseo.pl

 

 1. Zasady bezpieczeństwa i poufności danych

 

 1. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych podanych przez Użytkownika dzięki odpowiednim środkom technicznym przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami i rozpowszechnianiem danych przez osoby nieupoważnione.
 2. Ponadto administrator danych dokłada wszelkiej staranności, żeby dane osobowe uzyskane były dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami i przepisami prawa.
 3. Podane dane osobowe chronione są podanym przez Użytkownika hasłem, dzięki temu dostępne są one wyłącznie dla Użytkownika. Zaleca się, by Użytkownik ustanowił login i hasło do swojego konta klienta w sposób uniemożliwiający odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zaleca się stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy login i hasło do konta klienta, w szczególności nie powinien przekazywać go osobom trzecim.
 4. Użytkownik po zakończonej sesji w celu ochrony swoich danych osobowych powinien każdorazowo wylogować się ze strony Sklepu Internetowego i-modnie.pl klikając przycisk „Wyloguj” (samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony).
 5. Użytkownik powinien korzystać z serwisu i Sklepu internetowego i-modnie.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie oraz korzystania z programów antywirusowych.

 

 • Pliki cookies

 

 1. Podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje zwane „cookies" (dalej: pliki cookies), które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania z Serwisu. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies. Wyłączenie przyjmowania plików cookies może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług i funkcjonalności Serwisu.
 4. W celu wyłączenia przyjmowania plików cookies, Użytkownik powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zastrzega się, iż zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec modyfikacji. Zmianie mogą podlegać technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie.
 2. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej i-modnie.pl.